TELEFON   (+45) 97 95 20 46

Garantiordning

dansk_haandvaerk_17

Dansk Håndværk

– godkendt ankenævn og garantiordning

Dansk Håndværk Garantiordning

Dansk Håndværk ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder, der er medlem af Dansk Håndværk og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – lavet Dansk Håndværk Garantiordning.

Garantien har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Dansk Håndværk, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.

Dækker udgifter op til 100.000 kr.

Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde ( op til kr. 100.000 pr. byggesag ), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.

Gratis

Denne garanti er en ekstra gratis sikkerhed for dig som forbruger.

For yderligere information om Dansk Håndværks Garantiordning, kontakt Dansk Håndværk. Læs mere om Håndværksrådets ankenævn her.